sl  en

Redne volitve direktorja Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič

natisni

Znanstveni svet UP IAM je na svoji 25. redni seji, dne 22. 5. 2017 sprejel Sklep o pričetku postopka za izvolitev direktorja Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič.

Postopek za izvolitev direktorja izvolitev direktorja Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič je opredeljen v Pravilih o organizaciji in delovanju Univerze na Primorskem, Inštituta Andrej Marušič.

 

Oddaja kandidatur

Naslov za kandidature:

Univerza na Primorskem

Inštitut Andrej Marušič

Volilna komisija

Muzejski trg 2

6000 Koper

 

Kandidaturo za direktorja UP IAM lahko kandidati oddajo do 4.9.2017 do 12. ure (za pravočasno posredovan predlog kandidature se šteje predlog, ki prispe na sedež UP IAM do navedenega roka).

Predlog kandidature mora biti oddan v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ! PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DIREKTORJA«. Predlog mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

  • ime in priimek ter naziv predlaganega kandidata;
  • navedbo predlagatelja;
  • pisno soglasje kandidata.